Image

Oferta

Projektowanie laboratoriów, to sztandarowy komponent oferty krakowskiego biura inżynieryjno-architektonicznego Archetus, działającego na rynku europejskim od ponad 28 lat.

Projektowanie laboratorium wymaga profesjonalnej i technologicznie zaawansowanej kadry inżynierów, ponieważ każdy projekt laboratorium ze względu na wymagania Inwestorów wymusza stosowanie nowatorskich rozwiązań i nowoczesnych technologii.

Zespół projektowy Archetus posiada wieloletnie doświadczenie:

 • w realizacji zaawansowanych wielobranżowych projektów architektonicznych i inżynieryjnych;
 • w koordynacji i zarządzaniu procesami inwestycyjno-budowlanymi;
 • w pełnieniu nadzorów technicznych z ramienia inwestorów;
 • w realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i zbuduj.
Image

Projektowanie laboratoriów

W ramach swoich kompetencji Archetus wykonuje:

 • koncepcje, studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe i techniczno-przestrzenne;
 • dokumentacje formalno-prawne na potrzeby procedur wynikających z przepisów prawa i Polskiego Centrum Akredytacji;
 • wielobranżowe projekty inżynieryjno-architektoniczne laboratoriów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, pomiarowych, radiochemicznych, przemysłowych, dydaktycznych, badawczo-rozwojowych etc.;
 • projekty i opracowania technologii funkcji laboratoriów;
 • dokumentacje wyposażenia laboratoriów: aparatury badawczej, zabudowy laboratoryjnej (meble laboratoryjne, dygestoria) etc.;
 • dokumentacje na potrzeby zamówień publicznych i wniosków unijnych (SIWZ, kosztorysy inwestorskie, przedmiary etc.).
Image

Laboratoria diagnostyczne

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, na bazie posiadanego doświadczenia oraz w oparciu o zdobyte umiejętności biuro projektowe Archetus poszerzyło swoją ofertę o projekty laboratoriów spełniających wymagania laboratoriów diagnostycznych o profilu mikrobiologicznym-wirusologicznym realizujących badania na obecność nowego koronawirusa.

Wychodząc naprzeciw aktualnym zapotrzebowaniom w zakresie diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania wirusowi wywołującemu COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), Archetus projektuje laboratoria covidowe zgodnie z zapotrzebowaniem epidemiologicznym, technologicznym, aktualnymi unormowaniami w tym zakresie oraz obecnie obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Image

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Zgodnie z naturalną konsekwencją rzeczy, w ślad za świadczeniem usług dla inwestycji laboratoryjnych zespół projektowy Archetus podejmuje się również obsługi inwestycyjnej i realizowania projektów Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR).

Zakres usług architektoniczno-inżynieryjnych, doradczych oraz zarządzania dla tego typu inwestycji pokrywa się z zakresem usług Archetus świadczonych dla laboratoriów.

Image

Doradztwo

Archetus oferuje szeroki zakres usług doradczych i eksperckich obejmujących swoim zakresem:

 • analizy dokumentacji przedprojektowych i oceny ryzyka planowanych przedsięwzięć;
 • weryfikacje zgodności dokumentacji projektowych z obowiązującym prawem, normami, wymogami jakości i bezpieczeństwa, SIWZ, etc.;
 • opinie i ekspertyzy techniczne;
 • doradztwo w doborze odpowiedniej aparatury i wyposażenia;
 • opracowywanie metodologii badawczej dla projektowanych laboratoriów;
 • opracowywanie procedur sanitarno-higenicznych i procedur zgodnych z wymogami Polskiego Centrum Akredytacji.
Image

Zarządzanie

Archetus podejmuje się koordynowania i zarządzania procesami projektowymi, inwestycyjnymi i budowlanymi oferując:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji w zakładanym czasie, budżecie i zakresie;
 • koordynację prac uczestników procesu projektowo-budowlanego;
 • współpracę z zespołami badawczo-rozwojowymi;
 • reprezentowanie Inwestora w kontaktach z wykonawcami i innymi kontrahentami;
 • nadzór nad dostawami materiałów, postępem prac i ich zgodnością z projektem;
 • objęcie funkcji inwestora zastępczego.
Image

Doświadczenie

W ostatnim okresie spółka Archetus realizowała i realizuje zadania projektowe między innymi dla:

 • Biowet Puławy Sp. z o.o.
 • Allium Grupa Producentów Sp. z o.o.
 • ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
 • Fabios S.A.
 • Ośrodek Badań Klinicznych Sp. z o.o.
 • Selvita S.A.
 • Tarczyński S.A.
 • Termo Eko Energia Sp. z o.o.
 • Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • Zakłady Mięsne Unimięs sp. z o.o.
 • U Jędrusia Sp. z o.o.
Image

Kontakt

ARCHETUS Sp. z o.o.
Wielicka 44/31, 30-552 Kraków
Tel. +48 12 444 65 03 / Email: biuro@archetus.pl
NIP 6770009589 / REGON 351001341 / KRS 0000192564

Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN